Korkeakoski

Korkeakosken heittolaituri

Vaelluskalat pääsevät nousemaan Korkeakosken kalastusalueelle 2km matkan mereltä Korkeakosken voimalaitospadolle. Kymmenen metrin korkean voimalaitospadon kupeeseen on rakennettu 2016 uusi kalatie, jota pitkin vaelluskalat pääsevät nousemaan aina Anjalankoskelle saakka. Välittömästi voimalaitoksen alapuolelle rakennetulta heittolaiturilta saadaan vuosittain kookkaita lohia, meritaimenia ja vaellussiikoja. 

Kalastusluvat

Kts. kalastusluvat

Kalastus Korkeakoskella

Korkeakoskella kalastetaan pääsääntöisesti putkiperholla. Putkiperho on tehokas pyyntiväline sekä nopea ja helppo sitoa. Ottavin perho on usein se, mikä löytää tiensä ottihaluisen kalan eteen eikä se rasian kaunein tai kimaltavin. Kalastus tapahtuu ns. Spinfluga-systeemillä, joka tarkoittaa virvelivälinein painon avulla heitettyä perhoa. Painon avulla perho saadaan pohjan tuntumaan, missä kalatkin pääsääntöisesti oleskelevat. Punotun 65–80 lbs siiman jatkoksi solmitaan vahva leikari, johon kiinnitetään 30–70 –grammaiselle painolle parinkymmenen sentin- ja perholle n. vavanmittainen tapsi. Tapsin jatkeena voidaan käyttää tuloksekkaasti myös lusikkaa, lippaa tai vaappua. Useimmat kalastavat kookkailla hyrräkeloilla ja 11–12 –jalkaisilla vavoilla. Välineissä on hyvä olla pelivaraa kookkaan kalan osuessa kohdalle - kymmenkiloinen nousulohi saattaa ottaa hetkessä useamman kymmenen metriä siimaa kelalta.

Syyssiikaa ongella

Syyskaudella Korkeakosken heittolaiturin kalastusta monipuolistaa kudulle nousevien vaellussiikojen onginta, jolle on varattu omat alueensa laiturilta. Syksyn parhaimpina päivinä siianonkijat saavat saaliikseen useita kymmeniä tai jopa satoja kookkaita siikoja, joista suurimmat saattavat painaa useamman kilon. Siianonginnan sivusaaliina saatavat lohet ja meritaimenet on kalastussäännön mukaan laskettava takaisin.