KORKEAKOSKEN HEITTOLAITURIN YLEISSÄÄNTÖ

 1. Tämä yleissääntö koskee kaikkea kalastusta Korkeakosken heittolaiturilla. Kalastus on sallittua kaikille halukkaille tässä esitetyin ehdoin ja rajoituksin. Yleissäännön lisäksi kalastajien tulee kalastustavasta riippuen noudattaa joko heittokalastussääntöä tai siiankalastussääntöä.
 2. Kalastuksen järjestelyistä, toteutuksesta ja valvonnasta vastaavat Korkeakoskenalusen kalastusyhtymän hoitokunta sekä sen ja Kotkan kaupungin asettamat kalastuksenvalvojat.
 3. Jokainen henkilö liikkuu ja kalastaa alueella omalla vastuullaan ja on velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot. Heittolaiturin sekä sen taukokatoksien käyttö on sallittu vain kalastajille. Kalastuksenvalvojilla on oikeus poistaa alueelta päihtynyt tai häiritsevästi käyttäytyvä henkilö.
 4. Heittolaiturin kalastuslupa oikeuttaa kalastukseen vain vapakalastusvälineillä siihen varatulla laiturilla. Kalastuslupa on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Heittolaiturille myydään kahdentyyppisiä kalastuslupia; heittokalastuslupia ja siiankalastuslupia. 
 5. Kalastaessa on jokaisella oltava mukanaan tosite maksetusta heittolaiturin kalastusluvasta. Lisäksi kaikilla 18 - 64 -vuotiailla tulee olla mukana tosite voimassaolevasta valtion kalastonhoitomaksusta. Pyydettäessä tositteet on esitettävä kalastuksenvalvojalle.
 6. Heittolaiturille myytävät kalastusluvat ja hinnat:

  6 tunnin heittokalastuslupa klo 07.00 ja klo 19.00 välille, 15 euroa Lupa on voimassa päivisin 6 tunnin ajan luvan ostamishetkestä, klo 07.00 ja 19.00 välisenä aikana (lupa päättyy aina viimeistään klo 19.00).

  12 tunnin heittokalastuslupa, 20 euroa
  Luvan alkamisajan kalastaja määrittelee itse lupaa ostaessaan.

  Henkilökohtainen vuosikalastuslupa, 420 euroa
  Vuosikalastuslupa oikeuttaa vain yhdellä vavalla kalastukseen. Vuosikalastuslupa on voimassa yhden kalenterivuoden sisältäen sekä heittokalastus- että siiankalastusluvan.

  Kaksi (2) alle 12 -vuotiasta saa kalastaa ilmaiseksi heittokalastusluvan ostaneen aikuisen valvonnassa ja vastuulla. Alle 18 -vuotiaat saavat heittokalastusluvat puoleen hintaan.

  10 tunnin siiankalastuslupa, 15 euroa
  Lupa on voimassa klo 07.00 ja 17.00 välisenä aikana. Lupaa myydään ainoastaan siiankalastuskaudella.

Kalastuslupahinnat sisältävät arvonlisäveron.

Heittolaiturin tapahtumista ilmoitetaan erikseen internetissä osoitteessa www.lohikeskuskotka.fi / kilpailut ja tapahtumat.

Tutustu sääntöihin ennen kalastuksen aloittamista. Sääntöjen rikkominen johtaa kalastusluvan menettämiseen ja määräaikaiseen kalastuskieltoon.

Hoitokunta varaa oikeuden muuttaa lupa-ajanjaksoja sekä hintoja myös kesken kauden.

KORKEAKOSKENALUSEN KALASTUSYHTYMÄ
Hoitokunta

KORKEAKOSKEN HEITTOKALASTUSSÄÄNTÖ

 1. Tämä sääntö koskee kalastusta heittokalastusluvalla. 
 2. Alueella kalastus on sallittua ainoastaan siihen tarkoitukseen tehdyltä heittolaiturilta. Kalastus on kiellettyä heittolaiturin yläosan aidatulla alueella.
 3. Kalastaja ei saa kalastaa samaa heittopaikkaa 20 minuuttia kauempaa, jos paikalle on tulossa muita kalastajia. Heittopaikan varaaminen on kiellettyä, samoin vavan tai varusteiden jättäminen laiturille.
 4. 1.1. - 31.3. välisenä aikana heittolaituri on suljettu, tuolloin alueelle ei myydä kalastuslupia.

  1.7. - 15.10. sunnuntaista klo 18.00 tiistaihin klo 12.00 heittolaituri on suljettu, tuolloin alueelle ei myydä kalastuslupia.

  1.9. - 30.11. välisenä rauhoitusaikana tulee kaikki lohet ja taimenet vapauttaa välittömästi takaisin jokeen tai järjestettyihin keräily-/ elvytysaltaisiin.
 5. Saaliiksi saadut rasvaevälliset taimenet ja rasvaevälliset lohet tulee aina vapauttaa välittömästi takaisin jokeen tai järjestettyihin keräily-/ elvytysaltaisiin.
 6. Kalastuslain mukainen saaliskiintiö on: kaksi (2) lohta/kalenterivuorokausi/hlö.
  Heittolaiturin saaliskiintiöön kuuluvat seuraavat kalat: rasvaeväleikattu lohi, rasvaeväleikattu taimen, kirjolohi ja siika.
 7. Alamitat ovat: rasvaeväleikattu lohi ja rasvaeväleikattu taimen 60 cm, kuha 42 cm.
 8. Saaliskiintiö 12 tunnin mittaisella heittokalastusluvalla on yhden kalenterivuorokauden aikana enintään kolme (3) saaliskiintiöön kuuluvaa kalaa, joista kaksi (2) saa olla rasvaeväleikattua lohta tai rasvaeväleikattua taimenta. Kalastus 12 tunnin kalastusluvalla voi jatkua kiintiön täytyttyä pyydä ja päästä -kalastuksena (c&r) luvan voimassaoloajan mukaisesti.
 9. Saaliskiintiö 6 tunnin mittaisella heittokalastusluvalla on yhden kalenterivuorokauden aikana enintään kaksi (2) saaliskiintiöön kuuluvaa kalaa, joista toinen saa olla rasvaeväleikattu lohi tai rasvaeväleikattu taimen. 6 tunnin kalastuslupa päättyy, kun kalastaja on ottanut luvan oikeuttaman määrän kaloja.
 10. Kalan tahallinen ulkoapäin tartuttaminen (rokastus, viistätys jne.) on kiellettyä. Muualta kuin suusta kiinni jäänyt kala on vapautettava välittömästi takaisin jokeen. Tämä koskee kaikkia kalalajeja.
 11. Ennen kuin kala vapautetaan takaisin jokeen, on se elvytettävä kunnolla. Pidä kalaa käsin hellävaroen kokonaan vedessä uintiasennossa, pää ylävirtaan päin, kunnes kala osoittaa elpymisen merkkejä ja lähtee itse uimaan. Vaikkei kala osoittaisi elpymisen merkkejä, on se vapautettava. Myös vahingoittunut kala on vapautettava. Muualta kuin suusta tarttuneen, alamittaisen tai kalastussäännöllä muutoin rauhoitetun kalan tappaminen tai hallussapito johtaa välittömästi kalastusluvan menettämiseen ja määräaikaiseen kalastuskieltoon. 
 12. Kaikenlaisten luonnollisten ja keinotekoisten syöttien käyttö vieheen koukussa on kiellettyä.
 13. Saaliin verestys ja perkaus suoritetaan ainoastaan tarkoitukseen osoitetuilla paikoilla. Perkuujätteiden käsittelyssä on noudatettava annettuja ohjeita.
 14. Jokainen kalastaja on velvollinen ilmoittamaan saalistietonsa alueen saalispäiväkirjaan.Myös suusta kiinni olleet vapautetut lohet ja taimenet tulee merkitä saalispäiväkirjaan.
 15. Rajoitukset
  1. Perhoa käytettäessä suurin sallittu koukkukoko kolmihaarakoukuissa on nro 6. Yksihaarakoukuissa koukun kidan leveys enintään 12 mm, kaksihaarakoukuissa koukun kidan leveys enintään 8 mm. 
  2. Muissa uistimissa suurin sallittu koukkukoko on nro 2.
  3. Heittopainon kanssa kalastettaessa pyydyksenä on sallittua käyttää vain yhtä (1) viehettä tai perhoa.
  4. Heittopainon kanssa kalastettaessa pääsiimana on käytettävä monikuitusiimaa, jonka vetolujuus on vähintään 20 kg. Jotta paino ei irtoaisi heitossa, tulee painosiiman olla samaa tai samanvahvuista monikuitusiimaa.
  5. Heittopainon suurin sallittu paino on 70g. 
  6. Heittoa ei saa suunnata kohti tehdasrakennuksia tai ihmisiä. Kalastaja on aina vastuussa omasta heitostaan ja sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
 16. Suositukset
  1. Kutuasuisten kalojen vapauttamista takaisin jokeen suositellaan aina.
  2. Heittopainona suositellaan käytettäväksi muuta kuin lyijyä.
  3. Uistimen kanssa kalastettaessa pääsiimana suositellaan käytettäväksi monikuitusiimaa.
  4. Ota kalastaessasi myös muut kalastajat huomioon. Anna alapuolellasi kalastavan heittää ensin ja pyri välttämään ylävirtaan heittämistä, jos lähelläsi ylävirran puolella on muita kalastajia. Näin vältät tarpeettomia siimasotkuja.

Tämä heittokalastussääntö on voimassa toistaiseksi.

KORKEAKOSKENALUSEN KALASTUSYHTYMÄ
Hoitokunta

KORKEAKOSKEN SIIANKALASTUKSEN KALASTUSSÄÄNTÖ

 1. Tämä sääntö koskee kalastusta siiankalastusluvalla. 
 2. Kalastaja saa käyttää kerrallaan vain yhtä vapaa lupaa kohden.
 3. Yhdellä siiankalastusluvalla saa ottaa enintään seitsemän (7) siikaa tai kirjolohta. Siiankalastuslupa päättyy, kun kalastaja on ottanut luvan oikeuttaman määrän kaloja.
 4. Siikaongella saaliiksi saatu lohi, taimen tai muualta kuin suusta tarttunut kala on vapautettava välittömästi ja laskettava takaisin jokeen vaikka se olisi vahingoittunutkin. 
 5. Kalastus tapahtuu ainoastaan sille merkityillä alueilla laiturilla (vapatelineet). Siikalitka on heitettävä suoraan poikkivirtaan, niin ettei se häiritse tai sotke jo vedessä olevia siimoja. Kalastus on ns. pohjaongintaa, jossa kalastuksessa käytettävän painon on pysyttävä pohjassa paikoillaan.
 6. Siikalitkan heittäminen siiankalastusalueen ulkopuolelle on kiellettyä.
 7. Kalastuksessa käytettävien koukkujen ja tapsien määrää ei ole rajoitettu. Koukkukokona saa kuitenkin olla enintään nro 6:n koukku.
 8. Syötin laatua ei ole määrätty, joten myös elävän syötin käyttö on sallittua, mutta erilaisten ns. syöttilaatikoiden (feederien) käyttö on kiellettyä.
 9. Siiankalastajat ovat velvollisia ilmoittamaan saalistietonsa alueen saalispäiväkirjaan. 
 10. Siiankalastuksen aloitus- ja päättymisajankohdat ja siiankalastukseen varatut alueet päättää Kalastusyhtymän hoitokunta vuosittain erikseen.

Tämä siiankalastussääntö on voimassa toistaiseksi.

KORKEAKOSKENALUSEN KALASTUSYHTYMÄ
Hoitokunta