Tattarin soutualue

Tattarinkosken soutulupa-alue on pitkä ja yksi vähiten kalastetuista jokiosuuksista koko Kymijoen alajuoksun alueella. Kalastusalue alkaa Väkinäisten sillan alapuolelta Hinttulankosken alta jatkuen pitkälle alavirtaan, lähes Langinkosken niskalle saakka. Alue on profiililtaan melko tasaista virta-aluetta karikoineen, kivineen ja kuoppineen, lukuun ottamatta varsinaisen Tattarinkosken lyhyttä ja kivikkoista koskipaikkaa. Tattarinkosken niska on huippuluokan kalapaikka, josta tavoittaa niin nousulohen kuin meritaimenenkin.

Alueelta voi menestyksellisesti tavoitella varsinkin keväistä norssiparvien perässä jokeen nousevaa meritaimenta. Useimmat keväisistä nousutaimenista käyvät joessa vain ruokailemassa jääden soutualueen alaosiin, nousematta koskaan edes Siikakoskeen asti. Tällöin Tattarinkosken soutualue voi antaa useamman hienon meritaimenen oikeaan aikaan oikeassa paikassa olevalle kalastajalle.

Soutualueella voi käyttää omaa venettä, mutta sen säilyttämiseen alueella on oltava rannanomistajan lupa. Tattarinkosken soutualueella kalastamiseen tarvitaan Siikakosken lupa, ja alueella noudatetaan Siikakosken kalastussääntöä. Rannaltakalastus, siellä missä se ei häiritse ranta-asutusta, sekä heittäminen ankkuroidusta veneestä on sallittua. Alue on kuitenkin ensisijaisesti varattu soutajille, joten kalastustilanteessa soutajilla on etuoikeus. Soutualueella saa kalastaa, kuten muillakin Siikakosken lupa-alueen koskilla, maaliskuun alusta syyskuun loppuun.