Tattarinkosken venekalastusalueen erityisehdot

  1. Kalastus tapahtuu pääasiassa viehettä soutamalla. Heittäminen ankkuroidusta veneestä on sallittua, mikäli se ei haittaa soutaen tapahtuvaa kalastusta.
  2. Moottorin käyttö kalastustilanteessa on ehdottomasti kiellettyä. Moottoria saa kuitenkin käyttää siirtymisessä paikasta toiseen.
  3. Kalastus on sallittua myös rannalta karttaan merkityillä alueilla, kuitenkin siten, että yksityisillä ranta-alueilla on liikkuminen kiellettyä.
  4. Muista kohtelias käytös. Älä mene laskua suorittavan veneen alapuolelle ilman asianosaisen lupaa.
  5. Kalastustilanteessa saa käyttää venettä kohden maksimissaan 4 vapaa.
  6. Kalastus on sallittua sekä vuokra- että yksityisveneillä. Yksityisveneiden säilyttämiseen kalastusalueen rannoilla tarvitaan ranta-alueen omistajan lupa.
  7. Muilta osin noudatetaan Siikakosken kalastussääntöä.

Tattarinkoske venekalastusalue

Kartta: Tattarinkosken venekalastusalueen rajat