Lähteet

Kymijoen muinaista kalastushistoriaa koskevat artikkelit on referoitu Ossi Seppovaaran kirjasta "KYMIJOKI - virran kohtaloita vuosisatojen saatossa".

Tämä kirja antaa Kymijoesta kiinnostuneille henkilöille kattavan ja syvälle luotaavan kuvan siitä mitä kaikkea Kymijoen varsilla on tapahtunut vuosisatojen saatossa.

Kirjan on kustantanut Kymijoen Vesiensuojeluyhdistys.

Teoksen kirjoittaja tri Ossi Seppovaara Syntyi Elimäellä 1916 ja kuoli Espoossa 1988. Ylioppilaaksi hän tuli Tampereella 1938 ja valmistui upseeriksi kadettikoulusta 1939. Toimittuaan eri tehtävissä puolustusvoimissa hän erosi palveluksesta majurina 1963.

Työnsä ohessa hän opiskeli Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa ja valmistui kandidaatiksi 1954, lisensiaatiksi 1959 ja väitteli tohtoriksi 1962.

Vesistötutkimuksen dosenttina Helsingin yliopistossa hän toimi 1971-1983. Oy Keskuslaboratorion palveluksessa erikoistutkijana hän työskenteli 1963-1978 erikoisalanaan limnologia, kalastustiede ja vesiensuojelu.

Hänen aikaisemmasta tuotannostaan mainittakoon teos "Vuoksi-luonto ja ihminen vesistön muovaajina", joka ilmestyi 1984 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana.