Kymijoen saalistilastoja menneiltä ajoilta

Seuraavat 1500-luvun valtion kalastamoiden kalansaaliit perustuvat Järventauksen vanhan tilikirjasarjan mukaan kokoamaan taulukkoon. Hän on valinnut vuodet mielivaltaisesti, kuitenkin niin, että mukaan on otettu tilinpidon alkuvuodet 1541 ja 1543, samoin patojen rakennusvaihe (1555-1557) sekä sen jälkeen kymmenen vuoden välein kaksi perättäistä vuotta.

Kehnonlaisten pyyntivälineiden vuoksi jäi saalis aluksi vähäiseksi. Kustaa Vaasan aloittaman padonrakennuskamppanjan tulokset näkyivät jo vuosien 1555-1557 lohisaaliissa. Huippusaalis saatiin viimeksi mainittuna vuonna, jolloin lohta pyydettiin lähes kahdeksan kertaa enemmän kuin vuonna 1541. Tämän jälkeen saaliit pienenivät vuosi vuodelta, ehkäpä liian voimakkaaksi paisuneen kokonaispyynnin vuoksi.

Valtion kalastamoiden lisäksi talonpojilla oli osuuksia lohenkalastukseen. Kalastus tapahtui lähinnä Ahvenkoskenhaarassa ja Langinkoskenhaaran yläpuolisilla koskialueilla. Tarkin tieto talonpoikien entisistä lohi- ja siikasaaliista on saatavissa vuodelta 1559, jolloin ilmeisesti oli perusteellisen tarkkaan määrätty talonpoikien kalastusoikeudet ja sovittu kruunulle maksettavan veron suuruudesta. Mainitun ja muutaman myöhemmän vuoden osalta on tilikirjoissa ilmoitetuista veromääristä laskettu kokonaissaaaliit. Näihin lukuihin on lisätty se kalamäärä, jonka talonpojat luovuttivat sopimusverona.

Vuonna 1559 talonpoikien saalis ylitti jopa valtion saaliin. Myöhempiin heikkoihin tuloksiin ovat vaikuttaneet esimerkiksi vaikeat tulvat ja muut epäedulliset luonnonolot. Tiukasta valvonnasta huolimatta talonpoikien onnistui epäilemättä pimittää osa saaliista verottajalta. Siksi onkin pidettävä varsin todennäköisenä, että edellä osoitetut saalisluvut ovat todellisia selvästi pienemmät.

Myöhemmistä Kymijoen valtion lohisaaliista on käytettävissä edellä mainittuihin kirjanpitoihin perustuva virallinen tilasto. Seuraavassa taulukossa on yhdistelmä kruununkalastamoiden lohisaaliista vuosina 1888-1931.

Lohisaalis Langin-, Siikasaaren- ja Rännikoskessa vuosina 1888-1931

Seuraavassa taulukossa on esitetty kuinka lohisaalis on jakautunut kuukausittain. Taulukko esittää vuoden 1910 tilannetta.